PRINCÍP INFRAKÚRENIA

Odovzdávanie tepla cez moderné kúrenie ako sú sklenené infrapanely sa deje prostredníctvom tepelného sálania. Revolučným jadrom je nekovový žiariaci rezistor, ktorý vychádza zo špeciálneho dlho vyvíjaného materiálu. Tento produkuje tepelné vlny s vysokým stupňom účinnosti – sálavé teplo.

Vykurovacia jednotka vysiela infračervené tepelné vlny do priestoru objektu. Príjemné a stabilné teplo sa získava tým, že sálavé teplo je prvotne naakumulované do stien, podláh, stropu a pevných predmetov nachádzajúcich sa v miestnosti a tieto plochy fungujú ako tepelné zásobníky.

Z celej plochy miestnosti je jedna veľká vykurovacia plocha. Akumulované teplo sa následne odovzdáva do priestoru.

Týmto vzniká pohodlná a príjemná klíma v miestnosti. Vzduch s prirodzenou vlhkosťou, bez cirkulujúceho prachu, k tomu nám pomáhajú sklenené infrapanely.

Teplota okolitého prostredia sa stará, aby bola optimálna tepelná pohoda pre zdravie užívateľa.

INFRAPANEL V PRAXI

Základom je sklenená vykurovacia doska zo 4 mm bezpečnostného skla

Vykurovacia doska sa rozohreje na teplotu 100 ° C (pri dotyku nedôjde k spáleniu)

Vykurovacie teleso vydáva infračervené vlny, ktoré sa pri dopade na pevný predmet ako sú steny, podlaha, strop, nábytok, osoby a ďalšie, mení na teplo, teda primárne zahrieva celé okolie

Steny, podlahy, stropy a telesá v miestnosti majú zhruba rovnakú teplotu ako vzduch, cca 22 – 23 oC

Z pevných predmetov ako sú steny, podlaha, strop, nábytok sa stáva zásobník tepla, ktorý sa sekundárne odovzdáva do okolia

PLÁNOVANIE A REALIZÁCIA

Je jedno či sa jedná o novostavbu, zmenu stavby či prestavbu Vášho rodinného domu, bytu alebo nebytového priestoru.

Infravykurovanie sa v každom prípade dá zrealizovať s prijateľnými nákladmi, pretože si nevyžaduje žiadne veľké stavebno-technické prípravné práce. Potreba je mať predpripravenú 230V prípojku – zásuvku.

Najvýhodnejšie je mať však pre tento druh infravykurovania zhotovený zvlášť istený elektrický vykurovací okruh, vďaka ktorému je možné získať pre infravykurovanie od dodávateľa elektrickej energie priamovykurovaciu sadzbu DD5 (pre domácnosti) alebo C45d (pre podnikateľov).

Sklenené vykurovacie infrapanely je možné inštalovať do už existujúcich priestorov, napríklad pod okno, do polovičnej či tretinovej výšky miestnosti, ako dekoratívne stvárnenie steny, alebo výhodným spôsobom na strop (žiadne obmedzenie nábytkom).

Vykurovací infrasystém ako sú dekoratívne sklenené vykurovacie infrapanely o hĺbke panelu 25 mm, možno umiestniť takmer kdekoľvek v miestnosti. Infračervené vykurovacie systémy sú regulované pomocou izbového termostatu umiestneného v každej miestnosti, ktorú chceme vykurovať infrapanelmi.

ZÁRUKA A SERVIS

Na nami dodané vykurovacie infrapanely značky ES systems poskytujeme štandartnú záručnú dobu 5 rokov.

Predľženie záručnej doby z 5 na 10 rokov je možné za príplatok uvedený v cenníku.

Servis nami dodaných vykurovacích panelov zabezpečujeme po celej Slovenskej republike.

icon-top

MINDO, s.r.o.
Pribinove sady 29/17,
Nová Dubnica 01851

Telefón: +421 905 626 773
Mail: infratrend@infratrend.sk